no image

Bezette Palestijnse Gebieden | 22 februari 2011 | by Jannie Kuik

8

De VS, het land van de gemiste kansen

Een ontwerp-resolutie waarin de VN-Veiligheidsraad eist dat Israel afziet van de bouw in en van nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden inclusief Oost-Jeruzalem en waarin het bouwen van nederzettingen opnieuw illegaal werd verklaard is door een Amerikaans veto afgeschoten.

Op 18 februari liet de VS weten dat zij hun veto in zouden zetten  omdat alleen directe onderhandeling vrede kan brengen tussen Israel en de Palestijnen. Deze Veiligheidsraadresolutie zou er volgesn de VS wel eens toe kunnen leiden dat de verhoudingen juist zouden verharden. Een volstrekt niet overtuigend argument gezien het huidige coma waarin het vredesproces verkeert.  De Europese landen (Frankrijk en Engeland als permanente leden) en Duitsland als tijdelijk lid stemden voor de ontwerp-resolutie. De ‘genuanceerde’ politiek van de VS is amper nog te volgen maar leidt tot een steeds onbetrouwbaarder VS in de ogen van de Palestijnen, de nog bestaande Arabische regimes en de Arabische bevolking. Maar ook Israel, wier belangen de VS op de korte termijn tracht te ondersteunen, zal op de langere termijn verzwakt worden door een partner die rechten en internationaal recht opoffert aan kortzichtig gemanouvreer.  Goed dat de politieke trekkers van de EU een duidelijke positie innamen. De VS regering zal die druk nodig hebben om van zijn heilloze politiek terug te komen. Laten we daarom de druk op de EU verhogen om consistent, in zijn directe politiek en in het Kwartet, de nederzettingen politiek te verwerpen en de Palestijnse staat te erkennen binnen de grenzen van 1967.  En dan opnieuw naar de Veiligheidsraad zodat Palestina nog dit jaar het 193-ste lid van de Verenigde Naties wordt.

Tags: , , ,About the Author8 Responses to De VS, het land van de gemiste kansen

 1. Tjalling Tjalsma says:

  Een partner die die rechten en internationaal recht opoffert aan kortzichtig gemanouvreer. Bedoeld wordt Amerika?
  Hoe staan China en Rusland tegenover internationaal recht, of de nog zittende Arabische regimes?
  Ik vraag mij af wat de werkelijke drijfveer is van het overdreven verlangen tot stopzetting van bouwen op de Westbank. Hoe dan ook, vrede bewerkstelligen tussen Israël en een eventueel toekomstig Palestina in de hoop dat daarmee de moeilijkheden in het Midden Oosten zijn opgelost?

  Wat ik vooral mis in Kuik haar artikel is het oog en oor voor Joodse verdrevenen.
  Zie daarvoor: http://www.youtube.com/watch?v=w4bM2QG3r-I

  Daar mag , moet, ook naar gekeken worden in alle opzichten!

  Tjalling Tjalsma.

 2. Natuurlijk hebben de Amerikanen deze grove schending van de internationale vredesakkoorden door de Palestijnen afgewezen.
  Want de Palestijnen hebben zich verplicht om een definitief vredesverdrag te sluiten.

  Dan past niet om naar de VN te lopen, na anderhalf jaar lang geweigerd te hebben om te onderhandelen.
  Zo komt er zeker geen vrede.

 3. @likoednederland -de nederzettingen in de Bezette Gebieden: wat is jullie standpunt?

 4. Dank voor uw belangstelling.

  Dat standpunt vindt u uitgebreid op:
  http://www.likud.nl/westbank.html

  Kern is dat het betwiste gebieden zijn en dat Israel/Likoed bereid is tot een vergaand compromis daarover.

 5. Jannie Kuik says:

  Het enige land dat de bezette gebieden betwiste gebieden noemt is Israel. De rest van de wereld, inclusief onze eigen regering noemt het bezette gebieden. In bezette gebieden geldt de Geneefse conventie die de bezetter verbiedt om huizen voor zijn eigen burgers in het bezette gebied te bouwen. Je eenzijdig beroepen op internationale vredesakkoorden (Oslo I en II en de daarop gebaseerde (economische) verdragen) als dat zo uitkomt en verontwaardigd reageren als de andere partij zich beroept op internationaal recht is op zijn minst hypocriet. Ja, vrede kan er uiteindelijk alleen komen als beide zijden (en de Arabische wereld) elkaar’s rechten erkennen en elkaar’s veiligheid garanderen. Maar om daar te komen heeft ook Israel meer aansporing nodig. Na 19 jaar aanmodderen (van beide kanten) en voortgezette mederzettingenbouw ligt ‘Oslo’ in coma. Het is dus tijd voor een nieuw frame.

 6. U heeft het over het internationaal recht en de Nederlandse regering. Echter die laatste zegt ook dat het om niet-bindende uitspraken gaat.

  Die tot stand zijn gekomen op basis van uitspraken van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

  Die ook vorig jaar Libie kozen als lid van de VN Mensenrechtenraad, met 155 stemmen van de 192. Met veel lof voor de voorbeeldige mensenrechtensituatie in Libie.

  Die kan niemand met droge ogen nog serieus nemen.

 7. Jannie Kuik says:

  Ik mag toch hopen dat de Nederlandse regering de geneefse Conventies waarin het humanitair oorlogsrecht is neergelegd, inclusief de verplichtingen van een bezettende macht, niet als niet-bindend beschouwt! En ja, ik ben blij dat het Libie van Gadaffi eindelijk uit de VN Mensenrechtenraad is geschopt. In deze raad zitten veel dik beboterde hoofden die graag een politiek spelletje spelen. Laten we hopen dat de opstanden in het Midden Oosten leiden tot meer democratische regeringen. Hoe kijkt Likud Nederland hier tegenaan?

 8. De Vierde Geneefse Conventie is hier niet van toepassing, zie: http://www.likud.nl/persnl117.html

  Wat betreft de democratiseringsgolf, dat kan twee kanten op. Als de verkiezingen/revoluties uiteindelijk leiden tot sharia dictaturen (zoals in Iran en de Palestijnse gebieden) dan is de bevolking en de wereld slechter af.
  Leidt het tot werkelijke democratie dan is de bevolking en de wereld beter af.

  Overigens was toenmalig Likoed minister Sharansky zes jaar geleden met zijn boek er over een van de eersten die wees op het belang van democratisering in de Arabische landen. Destijds was hij nog een roepende in de woestijn.

Back to Top ↑
 • Een jaar vredeswerk in beeld
 • Abonneer / Subscribe

  Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner

 • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX