no image

Bezette Palestijnse Gebieden | 25 maart 2011 | by Jan Jaap van Oosterzee

13

Gaza-oorlog: Hoogleraren doen appel op Rosenthal

Minister Rosenthal moet zich inzetten voor internationaal onderzoek naar oorlogsmisdaden tijdens de Gaza-oorlog tussen Israel en Hamas van 2008- 2009. Dit stellen zeventien hoogleraren en experts in een oproep getiteld: Appel voor internationale rechtvaardigheid voor alle slachtoffers van gewapend geweld tijdens de Gaza-oorlog. Het initiatief tot het appel is genomen door vredesorganisatie IKV Pax Christi.

Nu het geweld in Gaza en Israël weer oplaait stellen de hoogleraren: “Niet de logica van het geweld, niet het recht van de sterkste maar alleen de kracht van het recht kan de weg naar rechtvaardige vrede effenen.”

Ze vragen de minister zich ‘uitdrukkelijk en onomwonden’ uit te spreken en zich ‘voortvarend en actief’ in te zetten voor internationale opvolging van onderzoek naar schendingen van het oorlogsrecht en misdaden tegen de menselijkheid door de regering van Israël en Hamas. Hoogleraren en deskundigen van negen universiteiten, onder wie prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, prof. dr. Cees Flinterman en prof. mr. Nico Schrijver, doen hiermee een dringend beroep op minister Rosenthal.

De Nederlandse regering stond tot dusverre op het standpunt dat het aan de partijen zelf was om onderzoek te doen en eventueel tot berechting over te gaan. De hoogleraren concluderen nu dat beide partijen nog altijd geen onderzoek hebben verricht dat voldoet aan internationaal aanvaarde normen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, grondigheid, doelmatigheid en tijdigheid. Met het uitblijven van onderzoek naar schendingen van het oorlogsrecht door de regering van Israël en de de facto autoriteiten in Gaza wordt geen recht gedaan aan slachtoffers aan beide zijden van het conflict. Dit ondergraaft de geloofwaardigheid van het internationaal recht, aldus de hoogleraren.

Nederland zou daarom moeten aandringen op nader internationaal feitenonderzoek door een commissie van de VN-Veiligheidsraad. Als dat onderzoek daartoe aanleiding geeft dient strafrechtelijk onderzoek door het Internationaal Strafhof mogelijk gemaakt te worden. De door de Verenigde Naties ingestelde onderzoekscommissie ‘Goldstone’ concludeerde in september 2009 dat beide partijen zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan ernstige schendingen van het internationaal recht, waaronder van het oorlogsrecht en misdaden tegen de menselijkheid. Van de Israëlische regering en de de facto Hamas-regering is geëist deze mogelijke schendingen te onderzoeken. Recentelijk vergaderde de VN-Mensenrechtenraad over de opvolging van het Goldstone-rapport. Ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) heeft de Nederlandse regering kortgeleden geadviseerd een internationaal vervolg op het Goldstone-rapport mogelijk te maken.

Tags: ,About the Author13 Responses to Gaza-oorlog: Hoogleraren doen appel op Rosenthal

 1. “Met het uitblijven van onderzoek naar schendingen van het oorlogsrecht door de regering van Israël en de de facto autoriteiten in Gaza wordt geen recht gedaan aan slachtoffers aan beide zijden van het conflict. ”

  Wat een ongehoorde kletskoek over Israel. Wat een verdraaing van feiten.

  Israel heeft zeer uitgebreid onderzoek gedaan, de rapporten zijn voor iedereen te lezen:
  http://www.mfa.gov.il/legaladvocacy/terrorism/
  http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/FAQ-Operation_in_Gaza-Legal_Aspects.htm

  Alleen voor Hamas klopt dit.

 2. Tjalling Tjalsma says:

  Wordt er s0ms weer alleen kritisch naar Israël gekeken?

 3. Jan Jaap van Oosterzee says:

  Nee, ‘Goldstone’ gaat nou juist over oorlogsmisdaden door Israel èn Hamas. Als u de rest van de blog leest zult u zien dat we zeer kritisch staan tegenover Arabische autoriteiten

 4. Heleen says:

  Nou, Likoed Nederland, dan hebben jullie toch niets te vrezen? Geweldig hoor, de slager die z’n eigen vlees keurt! 1500 doden! Allemaal per ongeluk!

 5. Ten eerste:
  Dat doet niets af aan het feit dat de bewering in bovenstaand artikel dat het niet onderzocht zou zijn, onzin is.

  Ten tweede zijn de meeste doden strijders geweest, zoals inmiddels ook Hamas heeft toegegeven: http://www.likud.nl/artik45.html
  Israel had dus altijd gelijk met die bewering, ondanks dat pro-Palestijnen meteen achter de leugen van Hamas gingen staan.

  Ten derde zijn de burgerdoden die wel gevallen zijn, te betreuren door de oorlogsmisdaad van Hamas om burgers als menselijk schild te gebruiken, zie:
  http://www.likud.nl/schild.html

  Ten vierde: Israel heeft nimmer de intentie om burgers te doden. Wanneer individuele soldaten handelen in strijd met de instructies en het oorlogsrecht, wordt dat bestraft, zoals het door ons aangehaalde onderzoek laat zien.

 6. Pingback: Mensenrechten Vandaag » Blog Archive » Onder Professoren – over Israël, Gaza en overbodig feitenonderzoek

 7. Aggiunti says:

  Het is altijd hetzelfde refrain. Israël wordt aangevallen en , als het probeert zich te verdedigen, wordt men per ommegaande als moordadige en strijdlustige Natie betitelt.
  Waarom doen de Hoogleraren alleen appel naar Minister Rosenthal ? En aan de tegenpartij ? Deze internationale erkende terreurorganisatie ? Niets ? Hoezo ? Zij schieten , nu nog, dagelijks raketten tegen doelen in Israël…Dit is niet correct, zeker niet jegens de duizenden en weer duizenden mensen die in Israël dagelijks met geweld hebben te (over)leven; of zijn de laatste gevallen in Jerusalem en Westbank niet daadwerkelijk gebeurt ? Natuurlijk heeft de arabische bevolking het recht op een eigen staat, maar ervoor moeten zij zich niet aanlsuiten aan internationale veroordeelde terreurorganisaties. Alleen in Vrede en met gezamenlijk overleg kan men iets constructstiefs behalen. De wapens moeten stilstaan.
  Shalom

 8. Jan Jaap van Oosterzee says:

  Opvallend dat we op deze tekst allemaal commentaar krijgen, en op alle andere teksten over Arabische landen nauwelijks. De toon van de reacties is weer: altijd staat Israel maar in de beklaagdenbank. Hebben de lezers gezien wat we over de regimes in andere landen schrijven? Ik kan me toch moeilijk aan de indruk onttrekken dat er door iemand met dubbele standaarden meet, en zijn wij dat niet.

  Ten tweede valt op dat verschillende reageerders er direct in weten te lezen dat het appel over een vervolg op het Goldstone rapport alleen tegen Israel gericht is. Duidelijk bezijden de waarheid: Goldstone is evenzeer gericht tegen de de-facto regering van Hamas in Gaza als tegen Israel, die inderdaad verweten wordt dat zij burgers als menselijk schild gebruikt hebben. Daaruit zijn overigens lang niet alle burgerdoden te verklaren.

  Ten derde: Goldstone gaat er eigenlijk helemaal niet over of Israel nou wel of niet mocht reageren op raketbeschietingen. Natuurlijk heeft Israel als elk land het recht zich te verdedigen, maar aan dat recht hangen ook wel voorwaarden van proportionaliteit en het maken van een onderscheid tussen burgers en strijders. Juist dat heeft Goldstone onderzocht en juist daarop is de commissie tot de conclusie gekomen dat Israel èn Hamas regels van oorlogsrecht overschreden hebben.

  Tot slot: Likud Nederland beweert dat Israel onderzoek gedaan heeft; dat klopt, maar het onderzoek kan bij lange na niet de kriteria van gedegen onafhankelijk en onbevooroordeeld onderzoek doorstaan, maar heeft meer weg van “Wij van WC-eend adviseren WC-eend”. Maar als er dan niets aan de hand is, dan zou Israel toch ook niet bang hoeven te zijn voor internationaal onderzoek?

  Met nieuw geweld in Gaza, waarbij opnieuw ook burgers omkwamen, en de aanslag in Jeruzalem is er opnieuw een kans tot escallatie. We weten uit het verleden hoe die escallatie er meestal uitziet. In reactie op een terreurdaad slaat Israel hard terug, naar ons beeld meestal buitenpropotrioneel. Het grote verschil in aantallen slachtoffers en materiële schade doet dat in elk geval vermoeden. Maar een doel als het uitschakelen van Hamas wordt er niet mee bereikt, dat lukt noch met Hamas in 2008-9 noch met Hizbollah in Libanon in 2006 – ondanks al het overwicht kan Israel dat soort oorlogen niet winnen. Intussen is de haat dan alleen maar verder toegenomen en de kans op vrede kleiner geworden, van beide kanten. Internationaal recht dient er nou juist voor om uit dat soort vicieuze cirkels te doorbreken.

 9. Wat is buitenproportioneel? Na 8.000 raketten was er geen andere oplossing dan oorlog.
  Je zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat het blijkbaar nog niet hard genoeg was, want Hamas gaat nog stees door met het beschieten van burgerdoelen.

  Hoe kan het anders als in het handvest staat dat alle Joden dood moeten?
  In die Hamas ideologie zijn eigen slachtoffers ondergeschikt, zelfs profijtelijk:
  1. Het remt de Israeli’s af, die wel de afweging maken of er burgers zullen omkomen.
  2. Israel krijgt toch de schuld.
  3. De doden zijn martelaren en gaan rechtstreeks naar het Islamitisch paradijs.

  In de woorden van Hamas:
  “Wij gebruiken vrouwen en kinderen als menselijk schild.
  De zionisten weten niet dat het Palestijnse volk methoden van dood en het opzoeken van de dood hebben ontwikkeld. De dood is ons middel. Daarom gebruiken wij ouderen, vrouwen en kinderen als menselijk schild. Zij doen het fantastisch. Wij houden zo van de dood, zoals de Zionisten van leven houden.”

  Zie clip op: http://www.likud.nl/clips.html
  (Gaza TV 29-2-2008)

 10. Sonja says:

  “Wat is buitenproportioneel? Na 8.000 raketten was er geen andere oplossing dan oorlog.”

  En dan nu even doorzetten Avi: hoeveel raketten en bommen heeft Israël in drie jaar op Gaza geschoten? 8000? Nee, ik schat minstens 100 maal meer. Dus waar hebben de Gazanen dan wel niet ‘recht’ op? 140.000 Israëlische doden, waaronder 60.000 kinderen? 200 weken fosforbommen op Israël? 800 jaar economische blokkade? Want een andere “oplossing” is er niet, toch?
  Overleg even met je hasbaraclub, want dat argument snijdt geen hout.

 11. @Sonja

  U heeft onze reactie slecht begrepen. Israel wil niets of niemand beschieten. Israel reageert uit zelfverdediging op aanvallen. Dacht u nou dat Israel’s het fijn vinden om zoveel geld en mankracht uit te moeten geven aan de grensbewaking? Dat Israelische ouders hun zonen daar graag naar toe laten gaan?
  Nee natuurlijk. Maar het is helaas wel noodzaak.

  Hamas schiet wel welbewust op burgers, is zelfs trots op die oorlogsmisdaad. Joden doden is in de Hamas-ideologie belangrijker dan de energie positief richten op de eigen burgers.

 12. Steun uit onverwachte hoek: Goldstone zelf.
  http://www.washingtonpost.com/opinions/reconsidering-the-goldstone-report-on-israel-and-war-crimes/2011/04/01/AFg111JC_story.html

  Hij geeft nu toe dat het Israelische onderzoek aantoont dat er van een Israelisch beleid tot doelbewust schieten op burgers geen sprake was.

  Als hoogleraren zich politiek gaan bewegen, kunnen ze heel dom doen!

 13. Dat is wel weer heel erg door de bocht: Goldstone stelt dat hij tot andere inzichten gekomen zou zijn als Israel meegewerkt had aan het onderzoek. Waarom heeft Israel dan eigenlijk niet meegewerkt aan het onderzoek? Daar was toch reden genoeg voor geweest. Ook nuanceert Goldstone maar één van de beschuldigingen aan het adres van Israel, wel een serieuze: het bewust targetten van burgers. Dat neemt niet weg dat er nog erg veel andere punten te onderzoeken zijn. En, laten we eerlijk zijn, Goldstone heeft altijd gesteld dat zijn rapport geen definitief oordeel is, maar nader onderzoek nodig.

  Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal veel te genuanceerde punten in een verhitte gepolariseerde discussie. De reactie van Likud Nederland blijft:
  – Israel heeft het niet gedaan
  – trouwens, de anderen warn veel erger
  – en het was onze bedoeling niet

  Blijft staan: Israel is hier niet de enige aangeklaagde, ook Hamas treft blaam. Het lijkt er sterk op dat zij welbewust burgers in gevaar hebben gebracht en als schild hebben gebruikt. En er is natuurlijk geen enkele rechtvaardiging voor de raketten op Israel.

Back to Top ↑
 • Een jaar vredeswerk in beeld
 • Abonneer / Subscribe

  Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner

 • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX