no image

Bezette Palestijnse Gebieden | 5 april 2011 | by Jannie Kuik

10

De heroverwegingen van Goldstone

Richard Goldstone schreef op vrijdag 1 april in de Washington Post dat , nu meer bekend is over de Gaza oorlog van 27 december 2008 tot 18 januari 2009, het Goldstone rapport een ander document geweest zou zijn.http://www.washingtonpost.com/opinions/reconsidering-the-goldstone-report-on-israel-and-war-crimes/2011/04/01/AFg111JC_story.html 

Hij schreef deze opinie met het oog op de 16de zitting van de Mensenrechten Commissie van de Verenigde Naties waar een Comitee van onafhankelijke deskundigen onder leiding van rechter Mary McGowan Davis de Commissie informeerde over de onderzoeken die de betrokken partijen (Israel, Hamas en de Palestijnse Autoriteit) tot nu toe hebben uitgevoerd naar aanleiding van deze oorlog. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.16.24_AUV.pdf

Goldstone neemt in zijn opinierend artikel vooral afstand van de opvatting, verwoord in zijn eigen rapport, dat er een Israelisch beleid was om burgers opzettelijk tot doelwit te maken. Hij baseert zich daarbij vooral op de bevindingen van McGowan Davis en op het gegevens dat achteraf is gebleken dat de Israelische data over de verhouding tussen burger doden en gedode militanten min of meer correct waren. http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=329861 Is de ‘borstklopperij’ van Israelisch premier Netanyahu en zijn verzoek aan de VN om het Goldstone rapport te ‘schrappen’  naar aanleiding van dit artikel van Goldstone  terecht? Zeker niet! De kritische bevindingen in het rapport van de onafhankelijke deskundigen, geleid door rechter Mary McGowan Davis, waarop Goldstone zijn herevaluatie baseert, worden ook door hem gedeeld en geaccepteerd .

Allereerst betreuren beide dat Israel consequent weigert om medewerking te verlenen aan internationaal onderzoek naar de gebeurtenissen in de  oorlog. In het rapport Mc Gowan Davis wordt geconstateerd dat Israel zich weliswaar inspant om onderzoek te doen maar dat dit onderzoek nog steeds onvoldoende is als het gaat om onafhankelijkheid, onpartijdigheid, tijdigheid en transparency. Daarmee voldoet het niet aan de internationale normstelling. De Palestijnse Autoriteit krijgt een pluim voor het voornemen en deels doorvoeren van verbeteringen in het juridische systeem. Hamas, de de facto autoriteit in Gaza, wordt bekritiseerd omdat het geen enkel onderzoek heeft uitgevoerd naar het lanceren van raketten richting Israel; raketaanvallen die de laatste tijd opnieuw in verhevigde mate plaatsvinden. Aan het eind van zijn artikel belijdt Goldstone zijn geloof in het toepassen van internationaal recht in situaties van langdurige, gewelddadige conflicten. Hij gaat er daarbij vanuit dat de internationale wetten met betrekking tot gewapend conflict evengoed gelden voor nationale legers als voor niet-statelijke actoren. Dat laatste ziet hij als een grote uitdaging. Pas als alle partijen in gewapende conflicten aan de internationale wettelijke standaarden worden gehouden kan aan burgers bescherming worden geboden.

Tags:About the Author10 Responses to De heroverwegingen van Goldstone

 1. Marjolein Wijninckx says:

  Zie ook het artikel van Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch, in The Guardian, “Gaza: the stain remains on Israel’s war record” http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/05/gaza-stain-remains-israel-war-record

 2. Lees ook et artikel van Melanie Phillips: “Richard Goldstone recants. What price the Israel witch-hunt now? The damage is done – and no amount of self-serving recantations by Richard Goldstone will undo the terrible harm he has done.” >
  http://www.spectator.co.uk/melaniephillips/6836830/richard-goldstone-recants-what-price-the-israel-witchhunt-now.thtml

 3. Goldstone vindt het Israelische onderzoek overtuigend genoeg om zijn eerdere – veel te snel getrokken – conclusies weer terzijde te schuiven.
  Dat is ook terecht voor een democratische rechtsstaat met een goed functionerende, onafhankijke juridische macht.

  Relatief – ten opzichte van het aantal gedode strijders – zijn door het Duitse leger heel wat meer burgers gedood in Afghanistan. Maar ook daar gaat het niet aan om het Duitse onderzoek te wantrouwen.

 4. Regina Teunen says:

  Aardige afleidingsmanoeuvre, beste Likoed Nederland, maar deze komt wel als een boemerang op u terug. Het Kunduz-bombardement op 4 september 2009 (waar zo’n 70 Afghaanse burgers om het leven kwamen) bewijst dat je ook het Duitse leger en de Duitse regering moet wantrouwen als het gaat om eigen onderzoek. Hier kunt u alle leugens hierover nalezen fttp://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriff_bei_Kunduz.

  Duitsland, en dat staat gewoon vast, heeft een oorlogsmisdaad gepleegd en geprobeerd dit in het eigen onderzoek toe te dekken.

  Uw Duitse voorbeeld bewijst juist dat er geen enkele reden is om het eigen Israëlische onderzoek zomaar te geloven.

 5. Beauchard says:

  De beschuldiging in het Goldstone rapport “dat er een Israelisch beleid was om burgers opzettelijk tot doelwit te maken” is door de meeste Joden gezien als onterecht en een belangrijke bijdrage aan het demoniseren van Israel. Alleen demonen willen opzettelijk zo veel mogelijk onschuldigen vermoorden. En wat moeten we met demonen doen?
  Voor veel Joden was dit een moderne “blood libel”.
  U onderschat het belang van het intrekken van de beschuldiging. Wellicht te verwachten. Uw blogs vertonen weinig empathie voor Israel.
  Echter, het intrekken van deze beschuldiging opent de weg, ook binnen Israel, voor een open discussie over het IDF optreden tijdens operatie Cast Lead.

 6. Er zijn dus twee grote verschillen:
  1. IKV/Pax Christi vraagt niet om nieuw onderzoek inzake Duitsland.
  2. Een externe beoordelaar die het onderzoek leidde is overtuigd door de nieuw aangedragen feiten uit het Israelische onderzoek.

 7. Regina Teunen says:

  Beste Likoed,
  1. U heeft blijkbaar niet de moeite genomen om de informatie te lezen http://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriff_bei_Kunduz. Er is dankzij mensenrechtenorganisaties en het Duits parlement wel degelijk nieuw onderzoek geweest dat aan alle internationale normen van onafhankelijkheid en transparantie voldeed. De verantwoordelijke minister en hoogste militair in het leger van Duitsland hebben vervolgens moeten aftreden. Daar kunnen het Israëlische parlement en regering een voorbeeld aan nemen.
  2. In hoeverre Goldstone overtuigd is van ‘nieuw aangedragen feiten’ is maar zeer de vraag. Zie ‘Goldstone won’t seek Gaza report nullification’ http://news.yahoo.com/s/ap/20110406/ap_on_re_mi_ea/ml_israel_un_report_5

 8. Regina Teunen says:

  Ik vergat bij punt 1 te melden dat een van de organisaties die om nieuw onderzoek in Kunduz vroeg onze zusterorganisatie Pax Christi Duitsland was. Ter volledigheid zie http://paxchristi.de/news/kurzmeldungen/one.news.km/index.html?entry=page.news.km.683

 9. Beauchard says:

  Op pagina 11 van het McGowan Davis rapport valt te lezen:
  “The Commitee considers that the work of the Turkel Commission is relevant to its own mandate, because it is evidence that Israel does have a mechanism for carrying out inquiries into decisions and policies adopted by high-level officials”.
  Hiermee geeft McGowan Davis een signaal af aan Israel. Wederom een belangrijk punt dat aan uw waarneming is ontgaan.

 10. Er zijn dus twee grote verschillen:
  Wij schreven:
  1. “IKV/Pax Christi Nederland vraagt niet om nieuw onderzoek inzake Duitsland.”
  Heeft IKV/Pax Christi Nederland eigenlijk al om een internationaal onderzoek gevraagd naar het veel grotere aantal burgerslachtoffers tijdens de ongeveer gelijktijdige oorlog in Sri Lanka.”
  2. “Een externe beoordelaar die het onderzoek leidde is overtuigd door de nieuw aangedragen feiten uit het Israelische onderzoek.”

  U kunt daar mist over optrekken, maar als u ons niet geloofd, lees dan HP / de Tijd, dat laat ook zien dat er maar 1 conclusie mogelijk is:

  “Opmerkelijk opiniestuk in de Washington Post van Richard Goldstone, de Zuid-Afrikaanse rechter die onderzoek deed naar eventuele misstanden tijdens de Gaza-oorlog van 2009. Terwijl de Hamas-raketten inmiddels bijkans dagelijks neerdalen op Israël moet hij toegeven dat de conclusie van zijn kritische rapport – Israël zou bewust Palestijnse burgers hebben bestookt – niet klopt. Doemt de vraag op: wat is dat hele rapport dan eigenlijk waard? Niets dus. “Regrettably, there has been no effort by Hamas in Gaza to investigate the allegations of its war crimes and possible crimes against humanity.”

  Het is opvallend dat Goldstone nu zijn eigen rapport onderuithaalt, ook al wijst hij er ook op dat het rapport er anders had uitgezien als Israël had meegewerkt. Na publicatie is de staat zelf de aantijgingen gaan onderzoeken, wat resulteerde in meer dan 400 honderd onderzoeken naar mogelijk wangedrag van Israelische militairen. Hamas heeft tot op de dag van vandaag niet één onderzoek gelast naar beschudligingen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

  Goldstones belangrijkste conclusie is dat Israël het niet op Palestijnse burgers gemunt had: “Civilians were not intentionally targeted as a matter of policy.” Grote kritiek heeft Goldstone ook op de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, zijn eigenlijke opdrachtgever. “I had hoped that our inquiry into all aspects of the Gaza conflict would begin a new era of evenhandedness at the U.N. Human Rights Council, whose history of bias against Israel cannot be doubted.”

  Niet geheel onterecht heeft Israël nu om intrekking van het rapport gevraagd.”

Back to Top ↑
 • Een jaar vredeswerk in beeld
 • Abonneer / Subscribe

  Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner

 • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX