no image

Midden-Oosten | 5 augustus 2011 | by Marjolein Wijninckx

0

IKV Pax Christi steunt de Syriers in hun strijd voor vrijheid en menselijke waardigheid

Vanmiddag vond er een manifestatie plaats voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag: “Geen tweede Hama meer”. Hieronder volgt de toespraak van IKV Pax Christi. Voor meer informatie over de manifestatie, zie Facebook.

 

Vandaag zijn we bijeen om onze steun te betuigen aan de bevolking van Syrie en in het bijzonder de stad Hama die de afgelopen dagen door het Syrische leger is aangevallen. IKV Pax Christi steunt de Syriers in hun strijd om vrijheid en menselijke waardigheid. Sinds jaren werken we samen met Syriers in afwachting van, of in voorbereiding op, het moment waarop ze zich kunnen bevrijden van het repressieve politieke systeem waaronder ze al decennia lang leven en lijden. Dat moment lijkt nu eindelijk gekomen, maar de prijs die de Syriers voor hun vrijheid moeten betalen is hoog, ontzettend hoog.

IKV Pax Christi spreekt haar medeleven uit met de vele slachtoffers van het geweld in Syrie; de duizenden die zijn gedood, verdwenen, gevlucht, gearresteerd en gemarteld. IKV Pax Christi steunt  de Syrische activisten en demonstranten die, oog in oog met grootschalig en onmenselijk geweld, vast blijven houden aan de geweldloze aard van hun revolutie. Die ondanks vele pogingen onrust te stoken en de bevolking te verdelen volgens religieuze en sectarische lijnen, weigeren zich te laten verdelen en de eenheid van het Syrische volk blijven onderstrepen.

IKV Pax Christi is teleurgesteld over het ontbreken van een duidelijk EU-beleid ten aanzien van Syrie. Hoewel er sancties zijn ingesteld tegen Syrische verantwoordelijken, zijn deze sancties te beperkt en is er te weinig  transparantie rondom de implementatie.

Sancties zijn een instrument om een politieke strategie kracht bij te zetten, maar geen doel op zich. De EU heeft tot op heden onvoldoende duidelijk gemaakt wat haar politieke agenda is ten aanzien van Syrie, welke mogelijkheden de Unie ziet voor een politieke oplossing van de huidige politieke patstelling, hoe de Unie samen wil werken met andere actoren die meer invloed hebben, zoals Turkije, en vooral, of de Unie denkt dat president Bashar al-Assad nog een politieke toekomst heeft in Syrie na de grove mensenrechtenschendingen van de afgelopen maanden en het nog altijd ontbreken van serieuze hervormingen. Zonder een dergelijke politieke agenda van de EU hebben sancties weinig impact.

We herkennen dat de Nederlandse regering binnen de EU vooroploopt als het gaat om het bepleiten van sancties en het veroordelen van het geweld door de Syrische autoriteiten. We weten dat Nederland ook binnen de EU moet opboksen tegen landen die veel terughoudender willen zijn. We weten ook dat er een luisterend oor is bij Minister Rosenthal voor de zorgen van Syriërs en van ons. Daar hebben we oprecht waardering voor. Maar er kan meer en er moet meer. De Nederlandse regering zou, net als wij dat hebben gedaan, Shell kunnen aanspreken met de vraag of maatschappelijk verantwoord ondernemen in Syrië nu nog wel mogelijk is, of dat het tijd wordt om activiteiten op te schorten. Nederland zou, als verklaard voorstander van het principe “Responsibility to Protect”, zich in moeten zetten voor andere dan militaire manieren om aan verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers vorm te geven. Nederland zou het voortouw kunnen nemen in het bepleiten van een juridisch onderzoek dat kan uitlopen op een vervolging door het Internationaal Strafhof.

IKV Pax Christi vindt dat de EU en haar lidstaten President Bashar al-Assad duidelijk moeten maken dat hij zijn kansen verspeeld heeft, dat hij ruimte moet maken voor een nieuw politiek leiderschap en transitie naar een civiele, democratische staat voor alle Syriers. Om de transitie zo vreedzaam mogelijk te laten verlopen is een politiek proces nodig. En Nederland zou met andere Europese landen en Turkije diensten aan moeten bieden aan de oppositie binnen en buiten Syrië; om te bekijken wat er nodig is om een toekomstig Syrië zonder Assad, ook een vreedzaam, inclusief en democratisch Syrië kan zijn. We weten dat dat het gene is waar de Syrische bevolking naar streeft, maar we weten ook dat er ook na de val van het regime nog tal van uitdagingen zullen zijn.

De EU moet een visie ontwikkelen op zo’n politiek proces ofwel een routekaart, we spreken de Nederlandse regering aan om daarin het voortouw te nemen.

De internationale gemeenschap heeft een verantwoordelijkheid tot het beschermen van burgers wanneer hun eigen overheid daar niet toe in staat is of dat nalaat. In het geval van Syrie is dit begrip “Responsibility to Protect” nauwelijks opgebracht omdat het vooral wordt gezien als een roep om militair ingrijpen. En dat mililitair ingrijpen geen optie is in Syrie, daar is iedereen het over eens: Het Westen, landen als Rusland en China, de Syrische regering maar ook de Syrische oppositie. Echter, de Amerikaanse ambassadeur Ford heeft een paar weken geleden laten zien dat aan “Responsibility to Protect” ook op andere manieren invulling kan worden gegeven. Met zijn bezoek aan Hama, zonder toestemming van de Syrische autoriteiten, drukte Ambassadeur Ford zijn solidariteit uit met het recht op vreedzaam protest van de bevolking daar en met hun roep om vrijheid. Dat was een belangrijke stap, die helaas geen navolging meer heeft gekregen. IKV Pax Christi roept de EU op tot vergelijkbare acties van “diplomatieke ongehoorzaamheid” die bij kunnen dragen aan bescherming van vreedzame demonstranten en burgers en die de Syrische autoriteiten laten zien dat de internationale gemeenschap woorden ondersteunt met daden. Nederlandse diplomaten, waarvan we weten dat zij de mensenrechtensituatie goed volgen, zouden het voorbeeld van de Amerikaanse ambassadeur kunnen volgen. Waarom is er vandaag geen ambassadeur in bijvoorbeeld Deir ez-Zor aanwezig?

Een tweede Hama, van hetzelfde nivo van verwoesting en doden als in 1982, is vandaag onwaarschijnlijk omdat het niet meer mogelijk is informatie voor de buitenwereld verborgen te houden. Maar het geweld door de Syrische autoriteiten is vandaag de dag langzamer en verdeeld over veel verschillende plaatsen. De mensenrechtenschendingen gepleegd door Syrische veiligheidsdiensten zijn ernstig, grootschalig en systematisch. Het is tijd dat de wereld in actie komt om daar een einde aan te maken. De Syriers beseffen dat ze het zelf moeten doen, dat het HUN revolutie is en dat zij de prijs moeten betalen. Maar ze verdienen morele steun vanuit het Westen en de rest van de wereld. Minister Rosenthal heeft gezegd dat “Assad met de dag aan legitimiteit verliest”. Na de aanvallen op Hama en Deir ez-Zor de afgelopen dagen heeft hij die legitimiteit voorgoed verloren.  Het is tijd dat de Nederlandse regering dat erkent en daar concrete invulling aan geeft.

Tags:About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
  • Abonneer / Subscribe

    Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

  • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX