no image

Clustermunitie | 23 november 2011 | by Roos Boer

0

De bescherming van burgers

[Door: Roos Boer]

Lees hier een stuk in de NRC vandaag over de conferentie in Geneve. Het stuk beschrijft terecht dat het een gekke situatie is dat NGOs en mensenrechtenorganisaties tegen een nieuwe Conventie is die het gebruik van clusterbommen in zou perken, en geeft een helder en korte beschrijving van wat er aan de hand is.  Na het ter perse gaan van het NRC ligt inmiddels de nieuwe versie van het protocol VI over clustermunitie binnen de Conventie Over Conventionele Wapens (CCW) op tafel. Niks wezenlijks veranderd,  behalve een paar woorden hier en daar en 1 heel nieuw artikel. Bedoeld om burgers te beschermen.  En die leest als volgt:

Art 3 bis:
1 “It is prohibited in all cirumstances to make the civilian population as such, individual civilians or civilian objects the object of attack.”
2 In order to ensure respect for and the protection of civilian populations, individual civilians and civilian objects, Hight Contracting Parties and parties to an armed conflict shall at all times respect and recognise the distinction between military objectives, and civilians or civilian objects.”

Juist. In de Geneefse Conventies uit 1949 staat reeds besloten dat je onderscheid moet maken tussen burger en militaire doelen. En laat dat nou precies zijn wat clustermunitie niet doet.

Clustermunitie is een gebiedsdekkend wapen. Iedereen in dat gebied loopt gevaar getroffen te worden, militair of burger. Na een conflict maakt clustermunitie zo mogelijk nog minder onderscheid. Het maakt niet uit of je een uniform draagt als je op een submunitie gaat staan. Wie proberen we hier precies voor de gek te houden? 98% van de slachtoffers door clustermunitie zijn burgers. Hoe bescherm je burgers met een Protocol dat het gebruik van clusterbommen voor lange tijd toe blijft staan?

Morgen publiceren we met de CMC een uitgebreid commentaar op de tekstuele wijzigingen, maar in het kort : Dit protocol is nog steeds slecht nieuws voor landen die clustermunitie de wereld uit willen helpen. Landen die de Conventie over Cluster Munitie hebben ondertekend en die norm willen uitdragen. Morgen zullen we horen wat Nederland er van vindt.

Tags:About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
  • Een jaar vredeswerk in beeld
  • Fly through a year of peace work
  • Abonneer / Subscribe

    Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

  • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX