no image

Nederland | 23 januari 2012 | by Freek Landmeter

1

Radicale Middenbeweging: bewegen is goed voor je!

Bewegen is goed voor je! Dit is geen postbus 51 campagne tegen overgewicht, maar motto van de congressen van CDA en PvdA afgelopen weekend. Ik zie bij deze politieke bewegingen een ontwikkeling die de bredere samenleving  raakt en ook van betekenis is voor de vredesbeweging.

“Sta op en spreek je uit Job”, roept de achterban; we moeten in beweging zijn. Want als we stilstaan en schijnbaar gewoon gedogen, verliezen we steun en dus de kans te regeren en werkelijk ergens voor te gaan staan. Ja, ik zeg nee, is het antwoord, en dat is tenminste duidelijk. En dan nu aan de slag om helder te maken waar dan zo krachtig ja of nee tegen wordt gezegd.

Ook het CDA had haar congres. Een partij volop in beweging en in beroering de afgelopen jaren.  De vraag lijkt niet zozeer te gaan over het in beweging  komen op zichzelf, maar het ‘waar naartoe’ van de beweging. Want ook deze partij beweegt, net als de PvdA, naar steeds minder aanhang. Compassie en Verbinden; waardevolle woorden vol verlangen komen naar buiten. Radicaal in het Midden wordt krachtig gesproken. Ja, maar wat nu, staat als vraagteken op de gezichten van de leden te lezen.

Pioniers
Ook de vakbeweging is op drift. De Nieuwe Vakbeweging is noodzakelijk omdat de oude niet meer in beweging te krijgen is. Zichtbaar gemaakt door ZZP-ers –  Nieuwe Werkers – die volop in beweging zijn gekomen. ZZP-ers, Zelfstandigen Zonder Personeel, of Zelfstandig Professionals, zoals genoemd in het boek Society 3.0 van Ronald van den Hoff. Het zijn de pioniers van de nieuwe economie en toonbeeld van de flexibele arbeidsmarkt. Zij laten zich niet langer vangen binnen oude structuren en paradigma’s. Ze zijn niet eigendom van een organisatie, van een bedrijf of van de overheid. Ze zijn van zichzelf, ze zíjn zichzelf. Ze zijn niet van links of van rechts, niet van winst of van maatschappelijk belang. Ze laten zich niet organiseren maar verbinden zich met elkaar en met hun klanten. Ze bewegen op allerlei terreinen en brengen waardevolle zaken in beweging.

Inclusieve samenleving
IKV Pax Christi kiest als vredesbeweging ook radicaal voor het midden. Het midden van de inclusieve samenleving, gebaseerd op menselijke waardigheid en werkend aan verbinding. Ook IKV Pax Christi zoekt naar versterking van haar beweging. In het leven geroepen  door mensen die in beweging kwamen tegen geweld; Fransen en Duitsers die na de oorlog radicaal kozen voor verbinding, wandelend als teken van beweging over letterlijke en figuurlijke grenzen, samenkomend in het midden. Nu, anno 2012, professioneel werkend met mensen in Nederland en mensen in conflictgebieden die ook in beweging willen komen voor verbinding. Het is zoeken hoe we de beweging teruggeven aan de mensen met behoud van de professionaliteit die we hebben verworven. Hoe verbinden we ons als professionals met mensen die kiezen voor verbinding in een verdeeld Nederland? Hoe blijft de vredesorganisatie deel van de vredesbeweging? Door de mensen te zien als de ZP-ers, de Nieuwe Vredeswerkers. Door hen te betrekken bij onze campagnes en ons werk te laten aansluiten bij dat waar zij voor kiezen om zich aan te verbinden. Door hen deelgenoot te maken van ons werk, naar hen te luisteren en hen te steunen waar zij zich verbinden met elkaar en met ons.

Nieuwe bewegingen
Ik ben ervan overtuigd dat de financiële, de ecologische en daarmee de maatschappelijke crisis aanleiding is tot het zoeken naar nieuwe bewegingen. Zij noodzaakt ons tot sociale vernieuwing, tot een herbezinning waar we voor staan en hoe we ons daar met anderen in verbinding en in beweging brengen. Dit impliceert dat we duidelijk maken waar we zelf voor staan en naar de ander durven te luisteren. Durf, omdat een ander geluid, verscheidenheid, geen bedreiging is, maar een rijkdom als je het op de juiste wijze weet te verbinden. Durf, omdat polariseren makkelijk is; verbinden de weg van de meeste weerstand. Dit vraagt om debat, verbindende dialoog en kiezen voor een gedeeld belang in plaats voor een eigen belang. Dit alles vanuit de overtuiging dat één plus één meer is dan twee; ook in tijden dat er minder is voor iedereen. Minder financiële ruimte leidt zo wellicht tot meer ruimte voor een ander soort waarde. Een waardevolle samenleving waar we vanuit een Ja voor het collectief, radicaal Nee zeggen tegen polarisatie rond eigen belang. Vandaar uit kunnen we gezamenlijk soms pijnlijke keuzes maken waarbij iedereen wat inlevert, of bijdraagt, voor het Nieuwe Samenleven, het Nieuwe Bewegen.
Dit vraagt dat we een krachtige beweging creëren door ruimte te bieden voor zelfstandige denkers en doeners. Leiders die de ‘Kracht van het Nee’ kennen en doen, zoals William Ury dat fraai beschrijft. Dat we een krachtig NEE laten horen tegen polarisatie, tegen buitensluiting en daarmee een JA voor verbinding, insluiting en een Nieuwe Waardenvolle Samenleving.

Verbindend is een waarde en een werkwoord. Bewegen is een kwestie van houding en van actie. Naast woorden dus ook een kwestie van doen.  Willen we zo in beweging zijn?

Tags: , ,About the AuthorOne Response to Radicale Middenbeweging: bewegen is goed voor je!

Back to Top ↑
  • Abonneer / Subscribe

    Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

  • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX