no image

Explosieve wapens | 15 februari 2012 | by Suzanne Oosterwijk

0

Weten wat jouw bank met jouw geld doet

[Door: Roos Boer en Suzanne Oosterwijk]

Weten wat jouw bank met jouw geld doet? Weten hoe jouw bank scoort als het gaat om onderwerpen als klimaat, mensenrechten, corruptie en controversiële wapens? Je hoeft er tegenwoordig alleen maar een smart phone voor te hebben! En de nieuwe app van de Eerlijke Bankwijzer natuurlijk.

Eerlijke Bankwijzer & IKV Pax Christi                                                                               De Eerlijke Bankwijzer neemt namelijk onder de loep hoe maatschappelijk verantwoord het investeringsbeleid van Nederlandse banken is. Je ziet direct of jouw bank investeert in bedrijven die wapens leveren aan dictaturen of in vervuilende energie. Bovendien kun je je bank aanmanen hun beleid te verbeteren. Net als Amnesty International, FNV Mondiaal, Milieudefensie, Oxfam Novib en de Dierenbescherming hoort IKV Pax Christi sinds kort ook  bij de organisaties achter de Eerlijke Bankwijzer. En kunnen we zeggen dat we werken voor vrede, veiligheid, en…maatschappelijk verantwoord investeren.

Banken zijn namelijk geen neutrale bedrijven die de spaarvarkens van de consument achter slot en grendel zetten en weer terug geven. De manier waarop banken geld investeren en de keuzes die zij maken, kunnen een grote rol spelen bij het veroorzaken van of in stand houden van conflicten. Bijvoorbeeld door te investeren in steenkolenmijnen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen in Colombia. Het vredeswerk van IKV Pax Christi  richt zich dus ook op het aanspreken van financiële instellingen over een duurzaam en verantwoord investeringsbeleid.

Clustermunitie                                                                                                                           Dat IKV Pax Christi mee doet aan de Eerlijke Bankwijzer is nieuw. Banken en pensioenfondsen aanspreken op hun maatschappelijke investeringsbeleid doen we daarentegen al langer. IKV Pax Christi was al eerder betrokken bij onderzoek rondom banken en investeringen in controversiële wapens. Bovendien zetten we ons al jaren intensief in om wereldwijde investeringen in clustermunitie tegen te gaan.

Clusterbommen zijn in een internationaal verdrag verboden wapen en mogen door de lidstaten niet langer geproduceerd worden. Maar hoe zit het met de financiering van bedrijven die clustermunitie maken? Immers, zonder geld geen productie. De geldstroom van financiële instellingen naar clusterbom fabrikanten gaat niet om een zakcentje: wereldwijd investeren banken en pensioenfondsen nog altijd 39 miljard US Dollar in clustermunitie producenten.

‘Stop explosieve investeringen’                                                                                  Gelukkig zijn er ook banken die er voor kiezen niet te investeren in  deze wapens. Goed nieuws is ook dat een groeiende groep landen meent dat als de productie van clustermunitie volgens het Clustermunitieverdrag verboden is, de financiering ervan dat eveneens is. In bepaalde landen geldt er zelfs een wettelijk investeringsverbod voor. Ook in Nederland wordt op korte termijn een wettelijk verbod op directe investeringen in clusterbommen verwacht, de wet is in de maak. Binnenkort lees je op deze blog meer over het wetsvoorstel.

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van staten, producenten en financiële instellingen om de productie van clustermunitie te stoppen, om ‘explosieve investeringen’ een halt toe te roepen. Niet voor niets heeft ons rapport over wereldwijde investeringen in clustermunitie de zinsnede “a joint responsibility” in de titel staan.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid; wat kan ik doen?                                          Onlangs lanceerde de Eerlijke Bankwijzer een nieuw praktijkonderzoek “Nederlandse bankgroepen en buitenlandse landverwerving”. Vrijwel alle banken investeren in bedrijven die land verwerven buiten de EU en die actief zijn in risicosectoren zoals landbouw, bosbouw, biobrandstoffen. Bij landverwervingen komt het regelmatig voor dat de lokale bevolking onrechtmatig van haar land verdreven wordt. De meeste banken doen onvoldoende om dat te voorkomen.

Staten, bedrijven, financiële instellingen…maar er is nog een belangrijke bepalende factor: de consument. Afgelopen zomer bijvoorbeeld hebben in Engeland naar aanleiding van een grote publieksactie van Amnesty International UK ruim 10.000 mensen een e-mail gestuurd aan de directeur van de Royal Bank of Scotland (tevens huisbankier van de Nederlandse staat) te laten weten dat investeringen in clustermunitie niet door de beugel kunnen. En met succes: RBS kondigde rap aan dat ze hun beleid zo zouden aanscherpen dat ze geen investeringen meer zullen doen in bedrijven die clusterbommen produceren.

Ook de Eerlijke Bankwijzer onderkent dat financiële instellingen soms een extra steuntje in de rug nodig hebben in het nemen van hun verantwoordelijkheden. Dat ze soms tot de orde geroepen moeten worden. En dat kan dus al met één druk op de knop. Je bank stimuleren een beter en duurzamer investeringsbeleid te voeren is nog nooit zo makkelijk geweest!

Tags: , , ,About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
  • Een jaar vredeswerk in beeld
  • Fly through a year of peace work
  • Abonneer / Subscribe

    Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

  • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX