no image

Verarmd Uranium | 12 april 2012 | by Wim Zwijnenburg

0

De rol van giftige stoffen tijdens conflict

[Door: Wim Zwijnenburg]

IKV Pax Christi en de International Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW) zijn deze week gestart met het project Toxic Remnants of War (TRW). Dit onderzoeksproject  richt zich op de negatieve effecten van giftige stoffen die tijdens conflicten vrijkomen.

Het project heeft als doel om potentieel schadelijke stoffen die tijdens conflicten vrijkomen te inventariseren en te classificeren. Deze stoffen kunnen op de lange termijn negatieve effecten hebben op de gezondheid van burgers en het milieu. Ook wordt onderzoek gedaan naar het indirect vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens conflicten, bijvoorbeeld doordat industriële complexen worden aangevallen of door de ongecontroleerde lozing van gevaarlijke stoffen door militaire basissen.

“Recente conflicten laten zien dat de meeste slachtoffers burgers zijn. De impact van wapens die geen onderscheid maken tussen burgers en soldaten, zoals landmijnen en clustermunitie, is goed gedocumenteerd. Er is echter nog veel onduidelijkheid over de effecten van gevaarlijke stoffen,” zegt ICBUW-coördinator Doug Weir. “De geschiedenis leert dat de gezondheid van burgers vaak te lijden heeft door de gevolgen van oorlogsvoering. De vraag is nu in hoeverre de materialen die gebruikt worden door het leger, of die vrijkomen gedurende een conflict, hieraan bijdragen.”

Giftig afval
Stoffen die gebruikt worden gedurende conflicten zijn onder andere zware metalen zoals thorium en beryllium (gebruikt in raketten), verarmd uranium (gebruikt in pantserdoorborende munitie) en markeringsstoffen zoals witte fosfor.  Op militaire bases liggen ook vaak giftig afval zoals brandstof, olie en zware metalen. Van veel van deze stoffen is bekend dat zij giftig zijn, maar over de precieze gevolgen voor burgers en het milieu weten we veel minder. Het probleem wordt vaak verergerd doordat staten die bezig zijn met wederopbouw na een gewapend conflict, weinig capaciteit hebben om de gevolgen van gevaarlijke en giftige stoffen aan te pakken en de gezondheid van burgers te onderzoeken. Enkele staten zijn al begonnen met het verminderen van giftige stoffen in wapens, meestal uit zorg voor de verontreiniging van de eigen schietbanen of ter bescherming van het eigen personeel. Er is echter minder aandacht voor de potentiële negatieve gevolgen voor burgers.

Regulering
In vredestijd wordt het gebruik van giftige stoffen, bijvoorbeeld in consumentenproducten en in het kader van beleid om de uitstoot van giftige stoffen in productie en transportprocessen te verminderen, steeds strenger gereguleerd. Het TRW project onderzoekt of de in vredestijd gehanteerde gezondheids- en milieunormen een rol kunnen vervullen bij het beoordelen van de toelaatbaarheid van bepaalde materialen of activiteiten in oorlogstijd.

Voor meer informatie: http://www.toxicremnantsofwar.info  of via twitter @detoxconflict

Tags:About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
  • Een jaar vredeswerk in beeld
  • Fly through a year of peace work
  • Abonneer / Subscribe

    Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

  • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX