no image

Nederland | 25 mei 2012 | by Freek Landmeter

0

Waarde(n)vol met macht; over draaiers en weglopers

‘Wegloper’ is de opvolger van ‘Draaier’ geworden in het  Nederlands politieke debat. Het verwijt ‘u liep weg voor uw verantwoordelijkheid’ wordt gepareerd met ‘nee, ik bleef staan voor mijn verantwoordelijkheid’. En dus blijf ik als burger in verwarring achter: wie liep er nou echt weg en waarvan?

Dat hangt natuurlijk in de eerste plaats af van waar je zelf staat en ten tweede waar de ander staat. Of als het om standpunten gaat, over de vraag waar je vóór staat, wat je mening, je positie is. Als dat duidelijk is, kan ik beoordelen of iemand daarvoor blijft staan of van positie verandert. Als iemand wel op zijn plek blijft maar de uitleg verandert, dan noemen we dat verdraaien. Dat is ook makkelijk waarneembaar. Waar het voor mij moeilijk wordt, is als iemand én draait én wegloopt. Een soort kunstrijder die pirouetten draait op het ijs. Alleen al bij het kijken ernaar word ik misselijk, verbleek ik en vrees ik dat men zich op zeer glad ijs begeeft.

Glad ijs show
Het verantwoordingsdebat met Kabinet Rutte recentelijk  in de tweede kamer was zo een ‘glad ijs show’. Vol draaien en weglopen over glad ijs en alles behalve sierlijk…. En toch zou een verantwoordingsdebat ongelooflijk betekenisvol moeten zijn. Door onze stem uit te brengen  geven we immers macht aan volksvertegenwoordigers en daarmee aan een regering. Vanuit die macht neemt die regering vergaande besluiten over onze belangen, en die van mensen in het buitenland. Gaan we voor kolencentrales of investeren we in duurzame energie; wie mag hier als vluchteling blijven en wie jagen we het land uit; kopen we graag onbemande drones of een JSF; verkopen we onze oude wapens aan een land dat mensenrechten schendt of kijken we wat echt op lange termijn onze waardevolle bijdrage is aan een meer rechtvaardiger, menswaardiger en vrediger wereld?

Dit laatste besluit – de verkoop van oude wapens- werd door dit kabinet zelfs tegen de wil van een meerderheid van de Tweede Kamer in, gewoon doorgezet. Het argument: hier telt geld en geen moraal. Put your money were your mouth is, zegt men wel. Dit klinkt meer als put your mouth were the money is. Of wel: geld is meer waard dan morele waarden. Want laten we niet vergeten dat geld een middel is en geen doel op zich. Het is een middel om uitdrukking te geven aan de waarde van zaken. De uitgaven van een regering zijn dus ook een uitdrukking van die zaken waar zij waarde aan hechten in onze samenleving. Zo is de betekenis van Europa niet een monetaire unie maar een waardegemeenschap die de basis is onder onze huidige vrede.

Grote woorden
Het verantwoordingsdebat, was tegelijk al een  verkiezingsdebat. Van draaien naar weglopen of toch de vlucht vooruit? Duizelig van zoveel verdraaiingen probeer ik toch goed te luisteren, niet enkel naar de woorden maar nu nog beter naar waar ze voor staan. Want in de verkiezingcampagnes zullen de komende periode  weer grote woorden gebruikt worden. Over een eerlijke verdeling van de pijn van de noodzakelijke bezuinigingen en onze zorg voor de kwetsbaren in Nederland en ook daarbuiten. Over ons gevoel van veiligheid bij ons in de buurt en onze inzet voor veiligheid van andere burgers in de wereld. Over economisch herstel voor Nederland, in Europa en investeringen in rechtvaardige, duurzame handelsrelaties wereldwijd.

Stemmen is een voorrecht en een plicht van grote waarde; het is aangeven waar je voor staat. De vraag die elke verkiezingsperiode oproept is of je mensen en dus politici op hun woord gelooft of ze beoordeelt op hun daden uit het verleden.

In een wereld waar onvermijdelijk macht een rol speelt, is vertrouwen een belangrijk goed. Waarde als uitgangspunt en toetssteen voor woorden. Met mijn stem wil ik aangeven wiens daden ik waardevol achtte en wie ik toevertrouw waarde(n)vol met macht te regeren.

Tags:About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
  • Abonneer / Subscribe

    Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

  • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX