no image

Wapenexport | 4 juni 2012 | by guest blogger

0

Verslag bijeenkomst Arms Trade Treaty in Humanity House

Op 24 mei had het Rode Kruis in samenwerking met IKV Pax Christi, Amnesty International en Oxfam Novib een discussie bijeenkomst georganiseerd over de opkomende onderhandelingen over het wereldwijde wapenhandelsverdrag, oftewel het Arms Trade Treaty (ATT). Het doel van deze bijeenkomst was om geïnteresseerden inzicht te bieden in de wereldwijde wapenstromen en de noodzaak voor een sterk ATT, en ook om in te gaan op de rol die Nederland hierbij kan spelen. 

 Brian Wood, wapenexpert voor Amnesty International gaf een gedetailleerde presentatie over hoe verschillende wapenonderdelen zonder al te veel toezicht wereldwijd verscheept worden, in elkaar worden gezet in een land en later ingezet worden in conflicten en tegen burgers. Ook stipte hij summier aan hoe een ATT dit zou moeten voorkomen. Hij maakte duidelijk dat er al veel verdragen zijn omtrent mensenrechten, armoedebestrijding en regionale wapenhandelsverdragen, maar dat dit nog een te grote lappendeken is met veel zogenaamde loopholes als resultaat, waardoor wapens toch nog in verkeerde handen terecht komen.   

 Michiel Holtackers, Kamerlid voor het CDA, reflecteerde op zijn verhaal met een kort betoog waarin hij beaamde dat er een oplossing nodig is voor de huidige problematiek rondom wapenhandel en dat een ATT daar een goede bijdrage aan kan geven. 

 Natalie Weizmann van het Internationale Rode Kruis gaf kort haar bespiegelingen over hoe een ATT zich weerhoudt tot het internationale recht en waarom een verdrag met een zo sterk mogelijk juridisch kader moet komen om burgers in conflict en repressieve staten te beschermen tegen gewapend geweld, in aanvulling op bestaande internationale verdragen rondom mensenrechten. 

 Daarna vertelde Paul van der IJssel, de Nederlandse ambassadeur bij de Ontwapeningsconferentie in Geneve over zijn ervaringen aangaande het onderhandelingsproces en lichte toe hoe moeizaam het is om op basis van consensus tot een verdrag te komen, gezien de verschillende conflicterende belangen van de VN lidstaten.  Zijn verhaal maakte duidelijk dat er nog heel wat uitdagingen liggen tijdens de onderhandelingen in New York in juli en dat de verwachtingen niet al te hoog gespannen moeten liggen. 

 Daar haakte Wim Zwijnenburg op in met zijn verhaal over de wereldwijde Control Arms campagne en wat deze campagne idealiter wil bereiken, en benadrukte nogmaals het belang van een robuust en effectief verdrag, wil het echt een verschil maken voor burgers die lijden onder gewapend conflict. 

 Als laatste schoof Arjan El-Fassed aan, die als Kamerlid van GroenLinks al jaren het proces van de onderhandelingen volgt. Volgens hem heeft Nederland een voortrekkersrol gezien haar progressieve wetgeving op het gebied van wapenexport controle, en heeft Nederland internationaal zeker wel invloed op de onderhandelingen omdat zij een grote wapenexporteur is en veel ervaring en kennis in huis heeft.

 Frenk van der Linden, die het debat leidde, wist zowel de toehoorders als ook de sprekers uit te dagen door hun te vragen wat hun droombeeld is en of dit verdrag daar een bijdrage aan zou kunnen leveren. De zaal reageerde kritisch positief en voor veel mensen waren het verhelderende presentaties aangezien er nog relatief weinig bekend is over het ATT en de achtergrond van wapenhandel. Hopelijk is dit debat een eerste bijdrage geweest aan het vergroten van kennis over het Arms Trade Treaty en zal de regering zich bewust zijn dat vanuit Nederland hun aandeel in de onderhandelingen kritisch gevolgd wordt.  Voor meer informatie zie http://www.controlarms.nl/

Tags: , , ,About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
  • Een jaar vredeswerk in beeld
  • Fly through a year of peace work
  • Abonneer / Subscribe

    Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

  • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX