no image

Wapenhandel | 3 april 2013 | by guest blogger

0

Mensenrechten staan centraal in historisch Wapenhandelverdrag

ATT_Met het Wapenhandelverdrag dat dinsdag 2 april in New York door de Verenigde Naties is aangenomen, is de wereld een historische overeenkomst rijker die daadwerkelijk verschil kan maken voor de levens van honderdduizenden burgers in conflictgebieden en elders waar mensenrechten ernstig geschonden worden.

Dat stelt IKV Pax Christi dat haar jarenlange inspanningen voor een sterk wapenhandelverdrag, samen met Control Arms-partners Amnesty International en Oxfam Novib, vandaag beloond zag met een sterk verdrag.

Het verdrag verbiedt de export van wapens naar landen als bekend is dat deze gebruikt zullen worden voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Ook is de export van wapens, munitie of onderdelen verboden als blijkt dat een aanzienlijk risico bestaat dat deze gebruikt zullen worden voor ernstige schendingen van mensenrechten of van internationaal humanitair recht.

Wim Zwijnenburg van IKV Pax Christi: “Vandaag is een historische dag en een belangrijk moment voor de vele burgers in conflictgebieden en elders, die dagelijks de gevolgen ondervinden van de uit de hand gelopen wapenhandel. We zijn blij met de inspanningen van alle landen die zich hard hebben gemaakt voor dit verdrag.”
Nadat  afgelopen donderdag Iran, Noord Korea en Syrië consensus over het verdrag blokkeerden, werd de ontwerp-verdragstekst, die resultaat was van zeven jaar onderhandelen, dinsdag in stemming gebracht in de Algemene Vergadering van de VN. Ondanks verwoede pogingen om deze stemming alsnog te blokkeren, werd de voorlopige verdragstekst met een ruime meerderheid van de stemmen aangenomen.

Nationale wetgeving
Het Wapenhandelverdrag verplicht regeringen om nationale wetgeving in te voeren die de controle op wapenexport te verbetert, onder meer door jaarlijks over de wapenexport te rapporteren en door maatregelen te nemen om naleving af te dwingen.

“Ondanks dat niet alle type wapens in het verdrag zijn opgenomen, biedt het wel ruimte om nieuwe militaire technologieën later toe te voegen,” zegt Wim Zwijnenburg. “Alle belangrijkste conventionele  wapens, waaronder ook kleine en lichte wapens, worden door dit verdrag gereguleerd. Vooral die laatste categorie veroorzaakt grote aantallen slachtoffers bij kleinschalige conflicten en gewapend geweld.”

Lees op de IKV Pax Christi website het persbericht over het wapenhandelverdrag

Tags: ,About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
  • Een jaar vredeswerk in beeld
  • Fly through a year of peace work
  • Abonneer / Subscribe

    Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

  • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX