no image

Wapenexport | 2 april 2014 | by guest blogger

0

Grootste wapenexporteurs bekrachtigen wapenhandelverdrag

Vijf landen uit de top tien van ’s werelds grootste wapenexporteurs staan op het punt om de handel in wapens aan te scherpen. Vandaag ratificeren onder meer Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk het wereldwijde wapenhandelverdrag.

Door de ratificatie is op wapenexport in die landen het internationale recht van toepassing. Hierdoor zal er minder onverantwoorde wapenhandel zijn. PAX heeft jarenlang campagne gevoerd voor het tot stand komen en in werking treden van het verdrag en is verheugd dat zoveel landen het verdrag bekrachtigen.

Het is vandaag precies een jaar geleden dat het wereldwijde wapenhandelverdrag (Arms Trade Treaty) tot stand is gekomen. Wereldwijd hebben 118 landen het wapenhandelverdrag al getekend.  Dertien staten hebben het verdrag inmiddels geratificeerd.  Met de landen die er vandaag bijkomen, komt het totaal op 31. Dat is meer dan de helft van de vijftig staten die nodig zijn om het verdrag in werking te laten treden. Ook Nederland heeft het verdrag getekend. Ons land zal naar alle waarschijnlijkheid aan het aan van de zomer het verdrag ratificeren.

Snel ratificeren
PAX heeft als lid van de Control Arms Coalitie samen met meer  dan honderd maatschappelijke organisaties campagne gevoerd voor het wapenhandelverdrag en stelt dat er haast moet worden gezet achter de ratificatie door de diverse staten.
“De bekrachtiging van het verdrag is een belangrijke stap om te zorgen dat wapens niet in de handen van dictators, mensenrechtenschenders en illegale wapenhandelaars terechtkomen”, legt beleidsadviseur Wim Zwijnenburg van PAX uit. “We zijn zeer verheugd dat zoveel landen zich hebben aangesloten bij de race naar de vijftig ratificaties die nodig zijn voor de inwerkingtreding van het wapenhandelverdrag. We roepen landen die het verdrag nog niet getekend of geratificeerd hebben op dit zo snel mogelijk te doen.  Dagelijks worden levens verwoest door de ongecontroleerde wapenhandel. Voor deze slachtoffers van gewapend geweld valt er geen tijd te verliezen.”

Handel gereguleerd
Meer dan 520.000 mensen worden jaarlijks gedood door gewapend geweld, en miljoenen mensen leven onder dreiging van verkrachting, geweld en ontheemding veroorzaakt doordat wapens in de verkeerde handen terechtkomen. In de wapen- en munitiehandel gaat jaarlijks $85 miljard omzet om. Het wapenhandelverdrag is de eerste internationaal bindende overeenkomst om  de handel te reguleren. Naast de top wapenexporteurs zoals Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk ratificeren  ook Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Estland, El Salvador, Finland, Hongarije, Ierland, Letland, Malta, Roemenië, Slowakije en Slovenië vandaag het verdrag.

Tags: , ,About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑

PAX