no image

Wapenfeiten | 4 april 2014 | by guest blogger

0

Een wereld zonder landmijnen: binnen handbereik?

Een wereld zonder landmijnen. Dit is niet zomaar een slogan. Het is een realistisch doel en dat doel is dichterbij dan ooit. In de afgelopen decennia zijn miljoenen landmijnen vernietigd en zijn onontplofte landmijnen die de levens van burgers bedreigden geruimd.

Een landmijnenvrije wereld is dus dichterbij dan ooit. Maar we zijn er nog niet. Vandaag is het VN Wereld Landmijnendag, om bewustwording te creëren dat landmijnen wereldwijd nog altijd de levens van burgers bedreigen. Was je er bij toen we precies twee jaar geleden op de Dam stonden om aandacht te vragen voor slachtoffers van landmijnen?

De oplossing
De oplossing om tot een landmijnenvrije wereld te komen kwam in 1997 binnen handbereik toen het Landmijnenverdrag tot stand kwam. Het verdrag verbiedt landmijnen volledig en gebiedt landen om binnen de gestelde deadlines onontplofte landmijnen te ruimen, de landmijnen die ze op voorraad hebben te vernietigen en slachtoffers van landmijnen adequate hulp te bieden. Wat is er tot nu toe zoal bereikt met het Landmijnenverdrag?

• 80% van alle landen ter wereld zijn aangesloten bij het Landmijnenverdrag
• Reeds 87 landen hebben hun landmijnenvoorraad vernietigd. Tezamen zijn dat maar liefst 47 miljoen landmijnen!
• Honderden vierkante kilometers land is vrijgemaakt van ontontplofte landmijnen waardoor iedereen zonder gevaar het land kan betreden.

Ban Ki-moon spreekt zich hoopvol uit
VN secretaris-generaal Ban Ki-moon spreekt zich vandaag in zijn boodschap op VN Landmijnendag hoopvol uit. Hij zegt over het Landmijnenverdrag, “Fifteen years after it entered into force, I am encouraged that 161 States are now bound by this Convention and I call on all others to follow suit.”

“Complete the challenge”
Er is namelijk nog altijd een handjevol landen dat nog niet is aangesloten bij het internationale verbod op landmijnen. Zo waren er de afgelopen maand geruchten over het gebruik van landmijnen op de Krim door Rusland, een van de landen die het verdrag nog niet heeft ondertekend. PAX roept op tot onderzoek en veroordeelt het gebruik van landmijnen door wie dan ook, waar dan ook ter wereld. Ook vallen er iedere dag nog slachtoffers als gevolg van landmijnen of andere onontplofte oorlogsresten. Er zijn rond de 60 landen en gebieden waar nog steeds onontplofte landmijnen liggen die dus een groot gevaar vormen voor iedereen die zich in dat gebied bevind. Dat is onacceptabel.

Landmijnen volgende week op de internationale agenda in Genève
Volgende week komen landen die zijn aangesloten bij het verdrag en campaigners van over de hele wereld bijeen in Genève. Het Landmijnenverdrag kwam tot stand omdat landen besloten dat het genoeg was; van nu af aan zouden zij er alles aan doen om een wereld zonder landmijnen te bereiken. Het motto voor staten is dan ook: ‘Complete the challenge!

NLcommittocomplete

Als we met z’n allen die laatste stappen zetten dan ligt een landmijnenvrije wereld binnen handbereik. PAX zal er bij overheden in Genève op aandringen dat zij aan hun verplichtingen voldoen zodat binnen nu en 10 jaar landmijnen de levens van burgers niet langer kunnen bedreigen. In de woorden van Ban Ki-moon: “On this International Day, let us resolve to mobilize the resources, partners and resolve we need to further advance our vision of a planet free from mines.”About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑

PAX