no image

Irak | 10 augustus 2015 | by guest blogger

0

Vredesactiviste Hanaa Edwar bezocht PAX kantoor in Utrecht

Hanaa Edwar

Hanaa Edwar

Ze heeft een bezorgde blik op haar gezicht wanneer er wordt gesproken over haar thuisland Irak. De bekende vredesactiviste Hanaa Edwar was eerder deze zomer kort op bezoek bij PAX. ISIS beheerst nog steeds delen van de Ninevé regio in het noorden van Irak. Edwar: “Het is een moeilijke situatie, er is geen vertrouwen in de regering en het ontbreekt veelal aan saamhorigheid, iedereen is verdeeld.” Edwar is al jaren een drijvende kracht in de strijd voor democratie en vrouwenrechten in Irak.

De verontrusting die PAX uitsprak in het rapport, “After ISIS, Perspectives of displaced communities from Ninewa on return to Iraq’s disputed territory”, over de afwezigheid van een duidelijke strategie om etnische groepen in vrede te laten samen leven, wordt ook door Edwar onderkend. “Tot op heden is er geen duidelijke strategie in de strijd tegen ISIS, we moeten na gaan denken over mobilisatie op lokaal niveau.” Met ‘we’ bedoelt Edwar dan ook niet alleen de Irakese centrale regering en Koerdische regionale regering. “Het is een wereldwijd probleem, er zijn serieuze maatregelen nodig om extremisme tegen te gaan.”

Vrouwen tegen geweld
Ook op het gebied van VN-resolutie 1325 pleit Edwar op internationaal niveau voor het nemen van ernstige maatregelen. “Vrouwen worden nog steeds niet erkend als gelijke individuen. In het conflict met ISIS, hebben slachtoffers van bijvoorbeeld seksueel geweld lokaal gespecialiseerde hulp nodig zodat zij veilig en zonder problemen terug kunnen worden opgenomen in de Irakese samenleving.” Educatie speelt hierin ook een belangrijke rol volgens Edwar. Het is volgens haar essentieel dat zowel de slachtoffers, hulpverleners, als de daders worden voorgelicht over seksuele rechten en seksuele gezondheid.

Iraqi Al-Amal association en PAX
Edwar is oprichter en algemeen directeur van één van de grootste maatschappelijke organisaties en partner van PAX in Irak, de Iraqi Al-Amal association. De organisatie is opgericht in ballingschap in 1992, tijdens het regime van Saddam Hoessein, en strijdt voor een gelijke positie voor elke Irakese burger, ongeacht ras, gender, en politieke of religieuze voorkeur.

Vrouwenrechten staan onder druk in Irak en daarom zet Edwar zich in het bijzonder in voor het verbeteren van de positie van vrouwen in Irak. In samenwerking met PAX wordt het programma ‘vrouwen tegen geweld‘ uitgevoerd waarin de aandacht ligt bij het vergroten van veiligheid voor vrouwen en de invloedrijke rol die vrouwen kunnen spelen in vredesprocessen.About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑

PAX