Wapenfeiten | 9 juni 2017 | by guest blogger

0
Photo: HALO Trust, Prince Harry Demining

Nederland geeft financiële steun aan opruimen landmijnen in Syrië

Gisteren en vandaag (8-9 juni) komen staten in Genève bijeen om te spreken over het internationale Landmijnenverdrag, dat landmijnen verbiedt. Landmijnen werden lange tijd door bijna alle landen van de wereld gebruikt. Omdat ze verstopt liggen te wachten tot een mens ze activeert, zorgden ze voor hoge aantallen slachtoffers. Tot de jaren negentig werden tienduizenden mensen per jaar slachtoffer van landmijnen, waarvan de meesten burgers. Daarom sloten landen in 1997 het Landmijnenverdrag, dat landmijnen verbiedt. Inmiddels is meer dan 80% van alle landen wereldwijd bij het verdrag aangesloten. Slechts 35 landen doen niet mee, en zelfs de meeste van die landen maken en gebruiken geen landmijnen meer.

Nog altijd veel slachtoffers; meer steun voor ontmijning nodig

Door dit verdrag worden landmijnen dus door bijna geen enkel land meer gebruikt. Maar omdat ze lang kunnen blijven liggen en dan nog steeds actief zijn, vallen er nog altijd veel burgerslachtoffers door landmijnen. In 64 landen zijn gebieden bekend waar landmijnen liggen en in 2015 werden naar schatting elke dag 18 mensen slachtoffer van een landmijn; dat betekent dat er in totaal 6461 mensen werden gedood of gewond door landmijnen.

Het is dus erg belangrijk dat alle landmijnen die wereldwijd nog liggen te wachten om slachtoffers te maken, worden opgeruimd. In het Landmijnenverdrag hebben landen daarom ook afgesproken elkaar te helpen bij het opruimen van gebieden waar landmijnen liggen. Vaak zijn de landen waar ze liggen namelijk relatief arm. De afgelopen jaren nam de steun voor ontmijning echter af, wat een erg zorgelijke ontwikkeling is.

Bron: https://landmineandclustermunitionblog.files.wordpress.com/2017/04/funding-infographic.jpg

Bron: https://landmineandclustermunitionblog.files.wordpress.com/2017/04/funding-infographic.jpg

Nederlandse steun

Nederland is een van de grootste donoren voor ontmijning, en draagt ieder jaar ongeveer €20 miljoen bij aan ontmijningsactie wereldwijd, waaronder in Afghanistan, Congo, Kosovo en Irak. Begin april zegde Nederland op een benefietavond in Londen toe €2 miljoen extra bij te dragen aan ontmijningsprojecten in Syrië. Ook andere landen zegden steun toe. De benefietavond vond plaats ter gelegenheid van de twintigjarige verjaardag van het Landmijnenverdrag en werd in samenwerking met Prins Harry georganiseerd door de HALO trust, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor het verwijderen van landmijnen. Het is belangrijk dat landen hulp blijven geven om te zorgen dat landmijnen overal ter wereld zo snel mogelijk worden opgeruimd, om te voorkomen dat ze nog meer burgerslachtoffers veroorzaken.

Meer weten? Kijk hier wat PAX doet aan landmijnen en clustermunitie.

Tags: , , ,About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑

PAX