PAX Ambassadeursdag Foto Lize Kraan

PAX | 26 juni 2018 | by guest blogger

0
PAX Ambassadeursdag Foto © Lize Kraan / PAX

PAX500 geeft richting

Door Ineke Malsch, lid van de ledenraad van Pax Christi NL, een van de moederorganisaties van PAX

Op 2 juni schoof ik aan bij de CDA500, een groep van – inderdaad – ongeveer 500 willekeurige leden van het CDA, die in teams van zes een ochtend brainstormde over het Europese verkiezingsprogramma. Ik vond het geweldig hoe zes volslagen vreemden het in korte tijd eens werden over een oplossing voor uitdagingen op het gebied van veiligheid en buitengrenzen. ‘Veiligheid binnen Europa begint met investeringen buiten Europa’, was onze favoriet, direct gevolgd door suggesties voor een gezamenlijk Europees asielbeleid. In een tweede ronde voerden we onze mate van steun in voor de stellingen van andere teams, in een glijdende schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog). De stellingen met de grootste steun worden verwerkt in het verkiezingsprogramma.

Laten we ook een PAX500 organiseren voor iedereen die mee wil denken over de koers van onze vredesbeweging. Waarom wil ik dat?

Als lid van de Pax Christi ledenraad zoek ik nieuwe manieren om gewone mensen die zich betrokken voelen bij het werk van PAX meer invloed te geven op de koers van de organisatie. De ledenraad vergadert vier keer per jaar met de directie, en kan dan stem geven aan de meningen en wensen van ‘de achterban’ van PAX. Maar hoe weten we wat er leeft? Traditionele vormen voor inspraak zoals een Algemene Ledenvergadering zijn al lang afgeschaft, en de Ambassadeursdag die jaarlijks georganiseerd wordt, is beperkt tot de praktische organisatie van activiteiten tijdens de vredesweek. In de wandelgangen hoor je wel eens wat, maar ik heb geen idee hoe representatief de meningen zijn.

In de praktijk worden de politieke stellingnames en keuzes voor de onderwerpen waar professionals binnen PAX aan werken bepaald door een relatief kleine groep insiders. Leuk voor die mensen, zou je zeggen, maar het werk van de vredesbeweging krijgt zo geen groter draagvlak. Namens u, maar zonder u spreken is geen lang leven beschoren. Dit jaar staat een evaluatie van het strategisch beleid van PAX op de agenda. Een goed moment om iedereen die dat wil de kans te geven in de PAX500 na te denken over gewenste prioriteiten, en hierover in gesprek te gaan met andere vredesactivisten uit den lande. De directie van PAX kan dan zijn voordeel doen met suggesties uit onverwachte hoek, die voldoende steun genieten, terwijl de deelnemers elkaar inspireren om verder te gaan op de weg van de vrede.

Tags:About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
  • Een jaar vredeswerk in beeld
  • Abonneer / Subscribe

    Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een bericht bij nieuwe posts.

    Enter your email address:

    Delivered by FeedBurner

  • Nieuws op paxvoorvrede.nl


PAX