Nucleaire Ontwapening | 22 oktober 2018 | by Jannie Kuik

0

Opzeggen kernwapenverdrag VS en Rusland: waar gaan we naar toe?

En dan hoor je ineens dat Trump overweegt om het verdrag over de middellange afstandsraketten (INF) op te zeggen. Want ‘de Russen houden zich er niet aan en Amerika wel en dat is niet goed voor Amerika!’

Waaaattt!! denk je dan. Hoe haalt die idioot het in zijn hoofd, geen benul van geschiedenis, van moeizaam bevochten pogingen om de massavernietigingswapens onder controle te brengen, geen benul van multilaterale verdragen. Nee, het makkelijkst is natuurlijk opzeggen. Dan kun je concreet aanwijzen wat je hebt bereikt; het verdrag met Iran opgezegd, check, het INF- verdrag opgezegd, check. Aan impact denken vraagt natuurlijk te veel van die wattenbol op zijn schouders!

En na die woede het gevoel: waar gaan we naar toe? Want het gaat niet alleen om Rusland en Amerika. Ik ben bang voor deze ontwikkeling, ontsteld door de domheid van Trump. Ik ben ontsteld door de perfiditeit van Poetin, die alles aan zijn laars lapt. En tegelijkertijd verwacht ik ook niet veel anders van zo’n schurk die de wereld beziet vanuit het oog van de geheime dienst, moorden niet schuwt en zelfs het lot van zijn eigen bevolking aan zijn laars lapt.

Als zo’n moeizaam verworven akkoord overboord wordt gezet, komt het niet snel terug. Moeten mijn kleinkinderen nu opgroeien in een wereld waar de kernbewapening weer toeneemt? Waar opnieuw de dreiging van kernoorlog heerst en nu niet alleen met of tussen de ‘grote 5’ maar ook met kleinere landen die onder het net zijn doorgeslopen: Pakistan, India, Israël, Noord-Korea.

Levend in wat we de ‘Gnadenfrist’ noemden, een uitstel vanuit genade, voerden we indertijd actie tegen de Koude Oorlog, de kernbewapening en de onderdrukking van mensen in het Warschaupact. Naast de klimaatopwarming die tot meer instabiliteit leidt nu ook nog verdragen die de boel een beetje bij elkaar houden overboord gooien, is speculeren op een enorme ‘Gnadenfrist’ . Maar of die er nog inzit?

Jannie Kuik werkte in de jaren ’80 tot nu bij het IKV (nu PAX) en speelde een belangrijke rol in het maatschappelijk verzet tegen de kernwapens.About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑

PAX