Vluchtelingen | 10 december 2018 | by Marjanne de Haan

0
© European Union 2016 – European Parliament” (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives CreativeCommons licenses creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Migratiepact Marrakesh is een stap vooruit

Het is volbracht: het Global Compact voor Veilige, Geordende en Reguliere Migratie is een feit. Eerder vandaag werd het document aangenomen door zo’n 150 lidstaten van de Verenigde Naties. Niet geheel toevallig op 10 december, de internationale dag van de rechten van de mens.

Die symboliek – migranten hebben ook mensenrechten – ontging de afgelopen weken menigeen. Het pact zou het recht op migratie vastleggen en de grenzen open gooien voor miljoenen Afrikanen. Het pact zou stiekem toch bindend zijn en ons, God verhoede, verplichten om elke irreguliere migrant volledig op te nemen in ons socialezekerheidsstelsel. Onzin! Het pact is niet bindend en bevestigt bestaande rechten, zoals die waar we ons in onze grondwet en via het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens al lang aan verbonden hebben.

Menswaardige behandeling

De soevereiniteit van landen om hun grenzen te controleren wordt expliciet genoemd. Dat neemt niet weg dat het pact niet vrijblijvend is en een normstellende werking kan hebben – dat wil zeggen, het streven vastlegt naar een menswaardige behandeling van migranten. Ook mensen, immers. En dat ervaren sommigen als bedreigend.

Stap vooruit

Maar het punt is: zelfs als je een restrictief migratiebeleid voorstaat, is het Compact een stap vooruit. Onze huidige migratiebeleid is namelijk slecht toegerust op de realiteit van migratie en het belang ervan voor de ontwikkelingen van vandaag de dag. Als je niet over de specifieke skills beschikt om kennismigrant te worden, is de enige manier om naar Europa te komen asiel aanvragen. Gezien de globalisering, vergrijzing, en de grote uitdagingen waar landen in het Zuiden voor staan, moeten we dat wel herzien en de mogelijkheden voor legale arbeidsmigratie uitbreiden.

Baat aan twee kanten

Betere samenwerking tussen landen van herkomst, transit en aankomst is daartoe een voorwaarde en dat is precies wat het pact beoogd. Net als het kabinetsbeleid, trouwens. Alleen dan kunnen we onze grip op migratie vergroten. En daar hebben we allemaal, maar bovenal de migranten zelf, baat bij.

Tags:About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑

PAX