Explosieve wapens

Eén van de grootste bedreigingen voor burgers in conflictgebieden zijn explosieve wapens. Het gebruik van explosieve wapens, zoals raketten en granaten, heeft zowel op de korte als de lange termijn ernstige gevolgen, met name als ze gebruikt worden in (dicht)bevolkte gebieden. De meerderheid van de slachtoffers van explosieve wapens zijn burgers. De korte termijneffecten van explosieve wapens zijn dat ze mensen direct doden en verwonden tijdens een aanval. Op de lange termijn zorgen ze voor blijvende lichamelijke beperkingen, psychologische problemen, schade aan de sociaaleconomische infrastructuur (onder andere scholen en stroomvoorzieningen), ontheemding en beschadiging, inclusief humanitaire schade, als gevolg van onontplofte oorlogsresten. Meer over explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden vind je op paxvoorvrede.nl en paxforpeace.nl.

4th of July

8 juli 2012 | by guest blogger

Door Bo Cornelissen* Dit wordt mijn vrije dag, zo had ik gehoopt. Maar we hebben om elf uur een meeting.Back to Top ↑

PAX